OM DUKO

DUKO (Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning ApS) har tre formål:

1: Kvalitet
DUKO skal sikre at undertagsmaterialer lever op til en række minimumskrav. Der er fire forskellige anvendelsesklasser. Klasserne stiller forskellige krav til materialerne.

2: Overblik
DUKO skal gøre det lettere at vælge et egnet undertagsmateriale.

3: Korrekt anvendelse
DUKO skal fremme korrekt brug af undertagsmaterialer. Det sker bl.a. ved at stille krav om at producenterne udarbejder detaljerede vejledninger som viser korrekt brug af undertagsmaterialerne.

Dansk Byggeri og byggeskadefonde styrer ordningen
Ordningen drives som et anpartsselskab med deltagelse af:
Dansk Byggeri
Byggeskadefonden
BvB (Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse)

Fonden BYG-ERFA foretager klassifikationen
Fonden BYG-ERFA administrerer ordningen. Producenter og leverandører kan mod gebyr få deres materialer klassificeret. For at et materiale kan blive klassificeret skal producenten kunne dokumentere en række forhold som f.eks. styrke, vejrbestandighed, bygbarhed og detaljeret monteringsvejledning.

For mere detaljeret beskrivelse af klassifikationskravene: information til leverandører af undertagsmaterialer

Læs mere om baggrunden for DUKO